FOARUT 1 KAMPIOEN ! Compleet overzicht

Contributies 2017/2018

Contributies 2017/2018

 

Contributies 2017/2018

 

Beste Leden,

 

Met ingang van het seizoen 2017/2018 zijn alle jeugdleden al weer een jaar voorzien van nieuwe kleding. Mede namens onze sponsor Mac Donald's hebben we dit mogelijk kunnen maken. Met deze sponsoring alleen zijn we er uiteraard nog niet. We hebben op de algemene ledenvergadering voorgesteld om een kledingfonds op te richten zodat we over een aantal jaren weer nieuwe kleding kunnen aanschaffen en niet weer voor een hele investering komen te staan. Deze verhoging van € 25,00 is akkoord bevonden op de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2016 . Hierdoor heeft  uw kind een trainingspak en tenue ter beschikking en heeft hij/zij een sporttas. Het trainingspak en tenue mogen  alleen op de wedstrijddagen gedragen worden (zie kleding reglement).  

Er wordt dus sinds vorig jaar contributie ingehouden samen met de € 25,00 voor in het kledingfonds.

De contributies voor het seizoen 2017/2018 zijn als volgt:

 

   

 

 

Jaar 

Kwartaal

Senioren veld

€160,--

€40,--

Senioren allen trainen/45+wedstrijden

€100,--

€25,--

JO19

€145,--

€36,25

JO17 en JO15

€135,--

€33,75

JO13 en JO11

€120,--

€30,--

JO9 en JO7

€105,--

€26,25

Niet spelende leden

€45,--

€11,25

 

 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2017/2018

 

senioren geboren voor 1999

 

JO19 geboren in 1999 of 2000

JO17 geboren in 2001 of 2002

JO15 geboren in 2003 of 2004

JO13 geboren in 2005 of 2006

JO11 geboren in 2007 of 2008

JO9 en JO7 geboren in 2009, 2010, 2011 of 2012

 

Het is mogelijk om de contributie automatisch te laten afschrijven. Hiervoor dient u onderstaand formulier in te vullen en op te sturen.

 

 

 Contributie

 

Ieder jaar komt er van de penningmeester een stukje in het boekje om dit onderdeel van de vereniging te benadrukken, gelukkig zijn er steeds meer leden die van deze vervelende stukjes of brieven af willen en daarom een automatische incasso of zelf regelen of via de vereniging. Voor degenen die zelf hun automatische incasso regelen nogmaals aandacht voor het juiste bedrag anders moeten we toch weer een briefje sturen.

Jammer genoeg heeft een gedeelte van de leden nog geen automatische incasso. Wij willen al deze leden vragen om het juiste bedrag over te maken op NL88 RABO 0341 7123 02 anders zijn wij genoodzaakt om een herinnering te sturen met herinneringskosten.

Hieronder nogmaals de juiste contributiebedragen en een formulier voor de automatische incasso

Hieronder staat een incassoformulier. U kunt dit inleveren bij Jetty de Groot, Berltsumerdyk 32 in Menaam.

 

----------------------------------------------------------------

Machtiging automatische incasso contributie

De inning van de verschuldigde contributie gebeurt via een automatische incasso, waarbij het bedrag in vier termijnen wordt afgeschreven (augustus, november, februari en mei). 

Voor zover deze aanmelding betrekking heeft op een jeugdlid,

dient de machtiging uiteraard door de ouders/verzorgers te worden ondertekend.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan voetbalvereniging Foarút te Menaldum tot automatische incasso van de contributie van:

Naam lid:…………………………………………………….

Geboorte datum ………………………………………….

IBAN nummer bank: …………………………..

Ten name van:………………………… Handtekening:………………….

 

• Indien u niet akkoord bent met de afschrijving kunt u binnen 45 kalenderdagen uw bank verzoeken het bedrag terug te boeken.

• Indien u de machtiging wilt intrekken, dient u dit schriftelijk te melden bij de penningmeester van de v.v

Hoofdsponsor Senioren
Hoofdsponsor Jeugd
Kleding leverancier
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2018 Foarút Menaldum
Home Sitemap Inloggen Contact