FOARUT 1 KAMPIOEN ! Compleet overzicht

Club van 100

Word ook lid van de Club van 100!

Al jaren lang heeft vv Foarút een Club van 100. U heeft er vast wel eens over gehoord. De leden van de club van 100 staan op het rode bord in de kantine. Het doel van de Club van 100 is om met de opbrengst die zij binnen brengt het totale voetbalklimaat binnen de club te behouden en te verbeteren. De leden van de Club van 100 kunnen ideeën en tips aangeven waar volgens hun aandacht aan besteed dient te worden. Al deze ideeën worden meegenomen in een uiteindelijk besluit voor de besteding van de opbrengsten. Lidmaatschap van de Club van Honderd is vrijwillig en zonder tegenprestatie.

Voorheen werd er door de Club van 100 club een bedrag van 100 gulden per seizoen betaald. Vanwege de komst van de euro is dit bedrag per nu vastgesteld op € 50,00 per jaar. De naam van de club zal de Club van 100 blijven omdat de commerciële commissie naar honderd leden streeft.

De afgelopen jaren zijn er met de bedragen van de club van 100 de volgende materialen aangeschaft:

-          Trainingspakken voor de trainers

-          Jassen voor de trainers en coaches

-          Scheidsrechtertenues

-          Scorebord hoofdveld

-          Sporttassen Foarút 1

Op dit moment heeft de club van 100 in totaal 39 leden. Lijkt het u wat om ook tot de club van 100 te behoren en met uw bijdrage het totale voetbalklimaat van Foarút te verbeteren?

Voor meer informatie en opgave voor de club van 100 kunt u contact opnemen met Joost, Bauke of Tjanh-Bong.

Commerciële commissie vv Foarút.

sponsors@foarut.nl

Leden

J.J.de Jong

Y. Althuis

Y Galema

P. Drost

Jan Willem Bokma

W.Kaaks

O. de Roos

Jan Giesing

P. Terpstra

G. Visser

Alfred Boerrigter

S. Grijpma

garage Wassenaar

Gerard Cats

Fam. K. Dijkstra  

H. Giesing

W. bij de Leij

Klaas Herrema

J. Cats

Fixet Dronrijp

Pietie

K. Wieling

Doede Jan Postma     

A. Boomsma

Pieter en Karin   

Siis Bruinsma

Rinse en Angelique   

H. de Vries

R.Visser

Solair

J. Bakker

W. Zondervan

Adrie Cats

Rinse en Berber

Wim Anker

1e elftal vv Foarut     

2e elftal vv Foarut     

3e elftal vv Foarut

4e elftal vv Foarut

Fam. H. Zwart J & D Boomsma

Anita Mast

Arent Kingma    
Hoofdsponsor Senioren
Hoofdsponsor Jeugd
Kleding leverancier
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2018 Foarút Menaldum
Home Sitemap Inloggen Contact